על המאבק הלא נגמר בסל הכביסה

השנה היא 2023 ועדיין אין טכנולוגיה שמסוגלת להתמודד עם סל הכביסה שכל הזמן נשאר מלא. הניה שוחט על המטלה המייגעת

כל הפרקים