ארון הקודש
לעדי ושירן, זוג נשים דתיות, נולד בן בכור. יום הברית מגיע והמשפחות מתכנסות לחגוג, אך הקושי להכאיב לתינוק בשם הדת מייסר את זוג האימהות
תגיות: