כאן פיוט
"עת שערי רצון להפתח" - הפיוט המרגש של רבי יהודה המושמע בבתי הכנסת בראש השנה, טומן בין מילותיו סיפור על אב, בן, אהבה וכאב. עודד הרוש מביא את סיפורו בפרק ראשון של "כאן פיוט"

}