עם מי יש לנו חשבון ארוך יותר, איך זה קשור לנטע ברזילי, ואילו תענוגות הביאו לאירופה מגלי הארצות מספרד? איראן וספרד נפגשות, מחוץ למגרש