לכל העדכונים

גורם המעורה בפרטי המשא ומתן לעסקת החטוופים אמר כי השיחות נמצאות בשלב מאוד ראשוני, ובהמשך יתברר אם יש בסיס להמשכן. לידיעה המלאה