פרסום ראשון

אוחנה לוועדה החוקרת את מירון: אין לי כל אחריות לכשל הביצועי באסון

אוחנה לוועדת מירון: אין לי כל אחריות לכשל הביצועי באסון
השר לביטחון הפנים דאז מבקש מהוועדה שלא לקבוע בעניינו המלצות אישיות שיפגעו בו
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה
צילום: שריה דיאמנט, פלאש 90

השר לביטחון הפנים לשעבר ויו"ר הכנסת בהווה, אמיר אוחנה, אמר לוועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון כי האירוע נגרם בשל כשל ביצועי שאין לו כל אחריות בקשר אליו. כך פורסם היום (חמישי) לראשונה בתוכנית בחצי היום בכאן רשת ב.

יו"ר הכנסת אוחנה, שהיה השר לביטחון הפנים בזמן האסון, מבקש מוועדת החקירה שלא לקבוע בעניינו המלצות אישיות, שיש בהן כדי לפגוע בו או להטיל רבב בפעולותיו כשר ערב אירוע ההילולה בשנת 2021.

בסיכומים שנמסרו בשם אוחנה לוועדת החקירה הממלכתית כותבים נציגיו כי "לא ניתן לייחס לשר דאז אחריות מיניסטריאלית אישית בגין מעשה או מחדל שלו, אשר תרמו להתרחשות האסון". עוד מתייחסים נציגיו להתבטאות אוחנה לאחר האסון שבה אמר: "אני אחראי - אך אחריות אין פירושה אשמה" ואומרים כי השר התכוון לאחריות פרלמנטרית (להבדיל מאחריות אישית).

"באשר לאחריות המיניסטריאלית הכוללת - נהוג לטעון כי במקרה של מחדל שנעשה בתחום אחריותו של המשרד עצמו, השר נדרש להסביר, להבהיר, לנקוט צעדים, אך האשמה (הציבורית) אינה מוטלת על כתפיו. אחריות מעין זו, מכונה לעיתים גם: 'אחריות פרלמנטרית'...זוהי אותה 'אחריות' אשר אליה כיוון בפרסום שעשה סמוך לאסון, ממנו נגזר הציטוט בדבר: אני אחראי - אך אחריות אין פירושה אשמה", נכתב בהודעה.

השר לשעבר אוחנה טוען כי לא הונפו בפניו דגלים אדומים, וכי אסור לו כשר ואין לו סמכות להתערב בפרטי הביצוע האופרטיבי של המשטרה, וכן שהוא לא היטה ולא השפיע לרעה על שיקולי המשטרה ועל גורמי המקצוע. "ציפיה מהשר לדרוש מהמשטרה בחינת חלופות אחרות ולהתערב בעבודתם היא פעולה בחריגה מסמכות והיא אסורה". "רעיון ההר הפתוח היה רעיון מבצעי שהמשטרה העלתה ודרשה את התממשותן. לא השר השפיע על המשטרה, אלא המשטרה דרשה את המתווה הזה משיקולים מקצועיים, והשר - התיישר ותמך ברעיונות המבצעיים שהביאה בפניו המשטרה", כך נכתב.

עוד כותבים נציגיו כי "על סמך הנתונים שהיו בפני השר לשעבר, ועל סמך האמירות המאוד ברורות של הדרג המקצועי בלא שמובעת בפני השר כל עמדה מסתייגת, וללא התרעות או הסתייגויות מצד המזכירות הבטחונית במשרד לבט"פ, ולנוכח הקצאת הכוחות והמשאבים והרצינות שאפיינה את עבודת המטה שהתבצעה ביחס לאירוע - על סמך כל אלה - אין אף שר לבט"פ סביר שיכול או צריך היה לפעול אחרת".

מי (לא) אחראי?

נציגיו של אוחנה כותבים כי לא יכולה להיות מחלוקת כי נפלו כשלים רבים ומשמעותיים בשלב הביצוע, וכי עולה תמונה קשה של נקודות כשל רבות שהתממשו בזמן האסון. "הכשלים המרובים שאירעו בשלב יישום התוכנית, אשר נדמה כי די בהתממשותם ואפילו בהתממשות חלק מהם, כדי לגרום לאסון, מחייבים גם הם את המסקנה ולפיה האסון נגרם בשל כשל ביצועי, שכמובן אין לשר אוחנה כל אחריות בקשר אליו. כאמור, אין זה מתפקידנו ולא ביכולותינו להצביע על הכשלים שאירעו בביצוע התוכניות. אולם מהדברים שהוצגו בפני הוועדה נראה כי לא יהיה זה מופרך להניח שהוועדה תסיק מסקנות בהקשר זה. על כן טענתנו היא כי גם בכך יש כדי לנתק את הקשר בין השר אוחנה להתרחשות האסון".

עוד נכתב בעניין הזה: "האחריות אודותיה דיבר השר אוחנה משקפת גם תחושה סובייקטיבית אמיתית וראויה לשבח. אחריות שאכן אינה שוות ערך ל'אשם'. לא אשם מהבחינה הפלילית, לא אשם מההיבט המשפטי ולא אשם מהבחינה הציבורית".

הפופולריים