חוק הנבצרות: זו תשובת הכנסת לבג"ץ

חוק הנבצרות: זו תשובת הכנסת לבג"ץ
הכנסת: אין מקום לדחיית מועד תחילת תיקון חוק היסוד - יש לדחות את העתירה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הנשיאה אסתר חיות
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש ביום חמישי את תשובתו לבג"ץ בעניין חוק הנבצרות, גם הכנסת הגישה אתמול (שישי) את עמדתה כשבוע לפני הדיון. לפי הכנסת - יש לדחות את העתירה. בתשובת הכנסת נכתב כי "אין מקום לדחיית מועד תחילת תיקון חוק היסוד". עוד נכתב בתשובת הכנסת כי המניע לכינונו של חוק היסוד היה פרסונלי, "אך תכליתו אינה פרסונלית".

לעמדת הייעוץ המשפטי לכנסת, ההסדר כפי שגובש עדיף על ההסדר החסר שהיה קיים ערב חקיקתו, ובהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד הביקורת השיפוטית צריכה להתבסס על תכלית החוק, ולא על המניעים שהובילו לחקיקתו. עוד צויין בתשובה כי לחוק היסוד המתקן אין השפעה על הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה ועל חובותיו על פיו.

עוד נכתב כי "באשר לסעד בדבר דחיית מועד תחולתו של חוק היסוד, עמדתה העקבית של היועצת המשפטית לכנסת היא כי כינון חוקי יסוד הנוגעים ליחסים בין הרשויות ראוי שייעשה בתחולה נדחית ומאחורי מסך בערות. יחד עם זאת, משעה שבחר המחוקק מפורשות לכונן את החוק מושא ענייננו בתחולה מיידית, אין מקום להתערב בכך. החוק מאוזן, דומה במהותו ובפרטיו להסדרי נבצרות שנקבעו לנושאי משרה אחרים בישראל, דוגמת נשיא המדינה ויו"ר הכנסת, ודומה אף להסדרים שהוצעו בעבר בעניין זה.

בית המשפט קבע פעמים רבות שהדין הקיים אינו אוסר על כינון חוקי יסוד משטריים בתחולה מיידית, ועל כן אין מקום לאסור על כך במצב הנורמטיבי הנוכחי. אשר על כן, עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת היא כי בענייננו אין מקום לדחיית מועד תחילת חוק היסוד המתקן כפי שנקבע על ידי המחוקק, ובפרט שעה שמדובר בחקיקת יסוד, על כל המשמעויות הנובעות מכך".

 

הפופולריים