חדשות הערב
00:13:43
יואב קרקובסקי ליווה את ההשבעה מקרוב וגם שאל בעלי ניסיון האם נתניהו הקים כאן כיתה טיפולית שתוריד אותו ביגון שאולה, או שהוא היה ויהיה לגמרי בשליטה

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות