חדשות הערב
01:23:00
בתוך אתרים שסיפקו בעבר מים, מסתתרים גילויים וממצאים מדהימים - חפצים וכתובות חרוטות על הקירות – עדויות שקפאו בזמן, ונותנות הצצה נדירה לעבר – מהמאבק על ירושלים בימי קום המדינה ועד למלחמות מול הסורים בצפון

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות