חדשות הערב
01:23:00
"בריגדת הנייר" הם קבוצת משוררים ואינטלקטואלים מגטו וילנה, שסיכנו את חייהם כדי להציל אוצרות תרבות של העם היהודי

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות