חדשות הערב
00:02:17
ברגע האחרון ולאחר שכל הציוד כבר נמצא באזור, בוטלו העבודות שתוכננו במהלך השבת על כביש אחת. השלמת עבודות הגשר נחשבו לפיקוח נפש, אבל חצי שעה לפני תחילתן וללא הודעה רשמית הן נדחו שוב, לאחר עיכוב פוליטי של חצי שנה ולמועד לא ידוע.

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות