הארכת גיל הפטור ממילואים אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

הארכת גיל הפטור ממילואים אושרה בקריאה ראשונה בכנסת
הוראת השעה תאפשר שחרור משירות לחייל שאינו קצין במילואים בגיל 41 במקום 40, וגיל הפטור לקצין יוארך גם הוא ל-46 במקום 45
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
פלאש 90
צילום: פלאש 90

הארכת גיל הפטור ממילואים אושרה הערב (שני) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 51 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 47 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת שתיקבע באיזו ועדה תידון ההצעה.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

שלשום העלה מזכיר הממשלה יוסי פוקס את חוק הארכת שירות המילואים לאישור הממשלה, לקראת העברתו בהמשך השבוע במליאת הכנסת. פוקס עשה זאת בזמן ששר הביטחון יואב גלנט נמצא בארצות הברית, ולאחר ששרים נוספים עזבו את החדר.

גורמים משפטיים מתחו ביקורת חריפה על מזכיר הממשלה, שלטענתם "עושה שימוש לרעה בתקנון הממשלה". הצעת ההחלטה הונחה לפני פוקס כבר לפני עשרה ימים, ובמטרה להצניע התנגדות ציבורית והתנגדות של שרים היא הוגשה לקראת סוף הישיבה, כשכמה מהשרים לא נכחו בחדר. 

הוראת השעה קובעת העלאה בשנה של הגיל שבו יינתן פטור מחובת שירות ביטחון, כך שעבור יוצא צבא שאינו קצין הפטור משירות מילואים יינתן בגיל 41 במקום בגיל 40, ועבור יוצא צבא קצין יינתן פטור ממילואים בגיל 46 במקום 45. בנוסף, קובעת הוראת השעה כי גיל הפטור של יוצאי צבא המשרתים במקצועות או בתפקידים מסוימים שנקבעו בצו בידי שר הביטחון יועלה לגיל 50.

כמו כן, לפי הוראת השעה, אם הגיע יוצא צבא לגיל 40, 45 או 49 לפני סופה של שנת 2023 – פטור משירות מילואים יינתן לו בסוף חודש דצמבר 2024. בהמשך להארכת הוראת השעה, מוצע לתקן את ההוראה כך שיובהר שחובת הדיווח החודשי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת וכן התגמול המיוחד הניתן לחיילי המילואים אשר ביצעו שירות מילואים בהתאם להוראת שעה זו, ימשיכו לחול לאורך תקופת הוראת השעה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הארכת הוראת השעה נובעת מצורך מיידי, מהיקף המשימות ומהעדר אפשרות לענות על צורך מבצעי זה באמצעים אחרים, שכן גריעה של אותם משרתי מילואים תוך כדי הלחימה עלולה לגרום לפגיעה בכשירות וברציפות התפקוד של היחידות, בייחוד לגבי היחידות הלוחמות. כמו כן, ההארכה נדרשת בשל הצורך למלא את השורות ולהרחיב מסגרות לוחמות".

הפופולריים