00:42:49
שמואל משה קלמן מטריד את מלכי ומאיים על המשך חייה בקהילה. נחמי בתו של ישי מתחילה להתנהג מוזר, ובאר נחלץ לעזרתה. היא מעוררת אצל באר זיכרונות מהעבר הטרגי שלו עם ידידה, ולבסוף מובילה אותו אל ידידה עצמה
אזהרות צפייה:
סיווג:

}