00:51:03
מה הקורונה עושה לנו ומה עוד תעשה. רוני קובן במסע אל הלחץ, החרדה והמצוקה שמעוררת הקורונה אצל כולנו
ז'אנר:

}