00:42:14

מחברות שחורות | מחברת שנייה: האב

דרך דמות אב המשפחה, עולה הקונפליקט של חילוניות מול מסורת ודת, בבית מול המשפחה וגם מול דמותו בסרטים שיצרו.