00:42:14
דרך דמות אב המשפחה, עולה הקונפליקט של חילוניות מול מסורת ודת, בבית מול המשפחה וגם מול דמותו בסרטים שיצרו.

}