טהרן
00:46:19
תמר מוצאת מקלט בקומונה של מתנגדי משטר צעירים. היחסים בינה לבין מילאד מתחממים בזמן שהוא עוזר לה עם תוכנית המילוט. פראז עוצר וחוקר את טבריזי, כאשר במוסד מתכננים תוכנית חילוץ
תגיות:
סיווג:
סיווג: