טהרן
00:40:41
מרג'אן מפרה פקודה ולא מנטרלת את פראז, כדי שיהיה מקור מודיעיני על מוחמדי. תמר מוזמנת למסיבה של בני העשירים, ומתכננת לשתול סלולרי ממולכד אצל פיימאן, בנו של מוחמדי. פראז מבין שפיימאן הוא החוליה החלשה
ז'אנר:

}