-
00:53:48
האזרח גואטה בפרק הזה בעקבות חברות הביטוח שמסרבות לבטח ילדים על הרצף האוטיסטי

עונה 2

עונה 1

}