00:54:42
איפה הכלה?: מנחם מחפש את אושר כדי לנקום בו, ביה"ס מארגן אירוע לגיוס לצה"ל לקראת הועדה למחיקת תיקים של אושר. נעמי מחליטה לעשות מעשה ולפענח את ההודעה שאבנר שלח לה ומחק
סיווג:

כל הפרקים

}