00:32:44
הילדים מתים לפרוש כנפיים וההורים חוששים: צוף נאבק בתסמונת הטורט ובסדר הקיים בבית; דוד רוצה לשכור דירה עם חברתו לחרדתה של אמו; שאיין דורשת לנסוע למחנה קיץ; ומייאר מתמרן בין הרצון בעצמאות למסורת הדרוזית.

}