00:31:11
האם בכלל צריך בית ספר ב-2023? ישנם פערים רבים בין התחושות של בני הנוער ובין המשמעות וחשיבות המסגרת עבור הוריהם. המתבגרים ישוחחו על הקשיים בלימודים, הביקורת שלהם על המערכת, ועל ריטלין והשפעותיו החברתיות

}