צדק צדק תרדוף

סדרה בת 3 פרקים המתעדת לראשונה את עבודת בית המשפט הקהילתי בישראל. באמצעות מעקב אחר גיבורים דוקומנטריים – עבריינים שנשפטים במסגרת זו ( עבירות קלות של עד שנתיים מאסר על רקע סמים וגניבה ולא אונס ,רצח וכד') נחשף לדרך הטיפול הייחודית של בית המשפט הקהילתי ששם בראש מעייניו שיקום לפני ענישה. הסדרה מתרחשת בלב ליבו של ההליך המשפטי-טיפולי וכוללת לראשונה  - תיעוד הדיונים בבית המשפט עצמו. זהו  מסמך אנושי-חברתי החושף את הצופה לסיפורם של העבריינים שהם קורבנות בעצמם לצד הגיבורים שמאחורי הקלעים: הפרקליטים, הסניגורים והעובדים הסוציאליים שמלווים אותם.

לצפייה בפרק הראשון