שרון

סדרת תעודה בשלושה חלקים על תקופת כהונתו של אריאל שרון כראש ממשלה, תוך חזרה לתחנות נבחרות מחייו

לצפייה בפרק הראשון