ספק סביר
00:57:59
תעודה. שמוליק אטיאס נידון לפני תשע שנים למאסר עולם בגין רצח בו הודה בפני מדובב משטרתי. מאז הוא זועק לחפותו וטוען שמדובר בהודאת שווא. בצעד נדיר מסכים המדובב לחשוף את האמת כדי להביא למשפט חוזר. חלק א'
ז'אנר:

}