00:53:15
סדרת דוקו הבוחנת את מעמד בית המשפט העליון בחברה הישראלית באמצעות תיקים מעוררי מחלוקת, דרך עיניהם של השופטים שפסקו בהם. פרק 2. דתית או דמוקרטית: כיצד מוכרע המאבק בין חוק האלוהים לחוקים שחוקקו בני אדם
ז'אנר:

}