7_Clean Cover Image_1920X1080_no logo
00:50:47
אלבה וראול יוצאים לפגוש את האלים בפסגת הר האולימפוס ביוון. בדרכם הם פוגשים מטיילים אחרים, ומבקרים ב"מנזרים התלויים" במטאורה

}