00:52:21
קאמרטה הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון, עם הצ'לן הילל צורי, ביצירות מאת באך, ורצ'יני, מוצרט, היידן ועוד.

בהשתתפות:
אבנר בירון - מנצח
הלל צרי - צ'לו

בתוכנית:
ורצ'יני: אוברטורה מס' 6 בסול מינור
מוצרט: סרנדה מס' 11 במי במול מז'ור, ק' 375
קופיטמן: "קדיש" לצ'לו ולתז' כלי קשת
היידן: סימפוניה מס' 78 בדו מינור
"Take Two"
Israel Camerata Jerusalem
Aner Biron - conductor
Hillel Zori - cello
Veracini: Overture No. 6 in G Minor
Mozart: Serenade No. 11 in E flat, K. 375
Kopytman: "Kaddish" for cello and string orchestra
Haydn: Symphony No. 78 in C minor

}