01:13:53
קץ התמימות - דוקו פשע. לפני 40 שנה בדיוק, ביוני 1980, טלטלה פרשת חטיפתו של הילד אורון ירדן את המדינה כולה. סיפור הפרשה, שהפכה מחטיפה לרצח אכזרי, והאופן בה פוצחה, מובאים מפיהם של מי שעמדו בראש החקירה.

}