00:51:56
במרכז העולם החסידי, ניצב האדמו"ר (אדוננו מורינו ורבנו). בתפיסה החסידית על החסיד להתבטל לחלוטין בפני הרעבע שלו בכל רגע. מה זה אומר בפועל?
ז'אנר:

}