1920X1080 No Logo החיים על פי דביר
00:24:51
לאחר חופשה משפחתית ביוון דביר נשקל ומגלה כי משקלו עלה. הוא נזכר מתי הכיר בכך שיש לו בעיה ומחליט למצוא דרכים נוספות לשמור על המשקל
ז'אנר:

כל הפרקים

}