00:32:36
בין האזעקות סוהיר עושה מהלך שמפתיע את כולם. יניב מחליט לחשוף את יחסיו עם מונא אבל דריה, ביתו, יודעת איך להרוס את הכל

}