איפה אתה חי
00:36:10
אבו, אב המשפחה לוקה בהתקף לב כאשר הוא רואה את חי ובכור רבים. חי מעמיד בספק את בחירתו במשחק ובדפי כאשר הוא רואה מה זה עושה למשפחתו.

עונה 2

}