הצרפוקאים לוגו
00:52:21
הפרק הראשון משרטט את דמותם של הצרפוקאים שעלו בגל ההגירה האחרון לישראל: מהו הדימוי שלהם ומי הם באמת? במהלך הפרק נברר כמה עולים הגיעו לישראל במהלך שנות האלפיים, את ההבדלים בין העלייה של ראשית שנות ה-2000 לבין העליה של היום, איפה מתגוררים רוב העולים, היכן הם עובדים, לאיזה מחנה פוליטי הם שייכים.

}