חנוך לוין לוגו
00:51:33
הילד שגדל בשכונת העוני של תל אביב הפך למחזאי שעסק לא מעט בדרמה שבין העשיר לעני, ובמלחמה שבין המעמדות

}