הסיבוב השני
00:40:40
ערב הבחירות, גיא זהר יוצר לברר מי שולט בשיח מערכת הבחירות ומי קובע את סדר היום. האם אלו הפוליטיקאים? הקמפיינרים? הרשתות החברתיות או התקשורת? המסקנות מפתיעות.

}