ירוסלם

סיפורה המורכב של קהילת יהודי אתיופיה בישראל. בסדרה חושפים בני הדור השני את הדילמות, את השורשים ואת הקשיים סביב עליית יהודי אתיופיה. הסדרה בת חמישה פרקים היא בעצם "עמוד האש" של עליית יהודי אתיופיה. משתתפים בה בני הדור הראשון והשני מקרב העולים, קייסים רבנים, פעילי עלייה, אנשי מוסד ושייטת, מפקדי האניות והטייסים, מקבלי ההחלטות ורבים אחרים שסיכנו את חייהם כדי להביא את יהודי אתיופיה לארץ אבותיהם. כאן הם נדרשו להוכיח את יהדותם ולהיאבק על מקומם הלגיטימי בחברה הישראלית.

לצפייה בפרק הראשון