ההרצלים

סדרת דוקו בארבעה פרקים על המשפחה שהותיר אחריו חוזה המדינה בנימין זאב הרצל

לצפייה בפרק הראשון