Clean 1920X1080
01:00:39
סרט הפורש את אירועי השנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה בבודפשט ושואת יהודי העיר, כפי שתועדו ביומנים אישיים שנכתבו בזמן אמת על ידי תושבי העיר היהודים, ושכניהם הנוצרים
אזהרות צפייה:

}