01:00:23
תעודה. "א פריילעכן פורים"- פורים שמח ביידיש. מבט מעמיק על היום השמח ביותר בלוח השנה היהודי - חג הפורים- כפי שנהוג לחוגו בעולם החרדי, ועל ההתנגשויות עם התרבות הישראלית, בשכונות החרדיות בירושלים

}