2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (2)
01:21:07
רצועת תעודה - כאן דוקו. ב-2014 יצא עו"ד ברק כהן למאבק בראשי המערכת הבנקאית. הסרט מתעד את המאבק ואת הניסיון של ראשי הבנקים, הפרקליטות והמשטרה לבלום אותו בכל דרך אפשרית

}