HOR
01:17:59
כאן דוקו: מסעה של ניצה בת ה-78, ילדה מאומצת ניצולת שואה, שבחיפוש אחר שורשיה נתקלת במפתיע בפרוטוקול ממשפט שנערך בחיפה ב-1952 ודן בגורלה שלה, כשהוריה הביולוגים (אותם היא לא מזהה) ניצבים מול הוריה המאמצים

}