2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:49:31
תיעודי. 28 שנים ליווה ד' את "המלאך", בכיר סוכני המוסד, המצרי אשרף מרואן, שהיה נשוי לבתו של נאצר, ובכיר בממשל סאדאת. בסרט, מתראיין ד' לראשונה על שנות ההפעלה מהפגישה הראשונה ועד למותו המסתורי של המלאך.

}