2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:59:05
כאן דוקו. עם מקרי אלימות וירי יום-יומיים, ועם 220 נרצחים מאז 2019, החיים ביישובים הערביים הפכו לבלתי נסבלים. הבמאי שמתקשה לספק למשפחתו הצעירה תחושת ביטחון, יוצא למסע לבחון מהן האפשרויות שעומדות בפניו