2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
01:24:54
סרט דוקו ששינה מציאות. סיפורם של פליטי הישיבה התורנית בית יוסף "נובהרדוק בוסייר" בצרפת, שמבקשים לחשוף בפני העולם את ההתעללות ושטיפת המוח שמתרחשים בה. חבורת הפליטים יוצאת למסע שיביא לסגירת הישיבה
אזהרות צפייה:
סיווג:

}