2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
01:21:59
לקראת שחרור בעלה האלים מהכלא, כיפאיה עיאיטי מחפשת דרך לשרוד. היא פוגשת בנות משפחה של נשים שנרצחו על ידי בני זוגן. כל מפגש הופך לדיוקן של נרצחת ולכתב אישום נגד החברה, המשטרה ובתי המשפט בישראל
אזהרות צפייה:
סיווג:

}