2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:55:43
תעודה. סיפורן של שמונה אימהות שילדיהן גדלו בבתי הילדים בקיבוץ, וכיום עורכות חשבון נפש על חוויית האימהות במה שהוגדר כ"ניסוי חברתי". כיצד הן תופסות את אימהותן? ואיך השפיעה השיטה על הקשר עם ילדיהן, אז והיום?

}