2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo שורשיםבאויר
01:09:06
תעודה. יומן שכתב אחיו של הבמאי, לפני נפילתו בתאונת טייס, מוציא אותו למסע בילדותם בבסיסיי חיל האויר. ילדות מוגנת בגדר וש.ג, תחושת חופש ובטחון לצד אזעקות, המראות, נחיתות ומלחמות.

}