2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:47:45
כיצד הפכה הפרה לקדושה בהודו ולמטרה פוליטית של קבוצות הינדיות ימניות, עם תוצאות הרסניות לכמה קהילות בהודו
אזהרות צפייה:

}