2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logoבעז
00:56:10
סיפורו של גדול זמרי הנשמה בישראל, בעז שרעבי. הילדות במשפחה בת 10 ילדים, התחנות בקריירה וחשבון הנפש רגע לפני שימלאו לו 70. בימוי: מירי פרלמן.

}