2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:52:42
דחף בלתי מוסבר גורם לרחל בן שימול, לאחר 60 שנה, להחליט שהיא מקימה מצבה לאחיה שנפטר בהיותו תינוק. בעודה מחפשת את מקום קבורתו היא מקבלת במפתיע מסמך ממשרד הפנים המציין כי אחיה היגר מהארץ. רצון פשוט להקים מצבה ולסגור מעגל, הופך למסע מורכב אל חקר האמת שחבויה מאחורי קירותיו המבוצרים של הממסד

}